عید قربان یکی از اعياد بزرگ اسلامی است که در روز دهم ذيحجه هر سال برگزار می شود. عید سعید قربان، یادآور خاطره‌ی جاودانه بندگی ابراهیم و اسماعیل فرامی‌رسد تا بیاموزیم که در مسیر تقرب به پروردگار، باید از هر چه دلبستگی رها باید شد .

بر اساس فلسفه عید قربان، ابراهیم خلیل‌الله در عید قربان می آموزد که در بندگی خود به مرحله‌ای باید ‌برسد که حاضر شود در راه خداوند از همه چیز بگذرد و در ترجیح بین خدا و غیرخدا، خدا را انتخاب کند حتی اگر  فرزند باشد. از این رو، بر اساس فلسفه عید قربان ، همه چیز باید در برابر خداوند، وضع فرودستی پیدا کند.

عید قربان زیباترین لحظه در عالم هستی است که خلیل‌الله این پیامبر صالح، اوج عبودیت را معنا کرد و بدون توجه به هوای نفس، عاشقانه گام در صراط مستقیم گذاشت و از آن آزمون سخت الهی سربلند بیرون آمد.

عید قربان بیانگر و روایتگر رحمت الهی است؛ حضرت ابراهیم در جریان ترجیح خدا بر فرزند خود مشمول عطوفت خداوند شد و عواطف پدری را از شرایط سخت نجات بخشید.اکنون قرن‌ها است که مسلمانان با اقتدا به آن حضرت، در حج و غیرحج، شتر و گاو و گوسفند قربانی می‌کنند و در راه خدا انفاق می‌نمایند .

اندکی با خود بیندیشیم که اگر آن روز، ابراهیم خلیل‌الله ، اسماعیل را که تمام هستی و نمادی از تعلق دنیایی اش بود به قربانگاه برد، اکنون، اسماعیل ما کیست؟ چه تعلقاتی داریم ؟وابستگی به چه چیز بر بال پرواز ما زنجیر شده است؟ ثروت ؟ مقام؟ موقعیت؟ جوانی؟ معشوق ؟ زیبایی؟ یا... باید که هر چه بهانه ماندن در این دنیاست، هر کسی ما را به دنیا گره زده، و همه آنچه که بر چشمان دلمان بسته اند تا خدا خود را نبینیم، و هر غبار غفلتی که بر قلبمان نشسته و فطرت پاکمان را سیاه کرده است، همه و همه را چون گوسفندی قربانی کنیمم و تمام دل بستگی هایمان را با تیغ پیکار با نفس قطع کنیم .

 بنابراین می توان نتیجه گرفت که عید قربان همان بریدن سر نفس اماره است در پیشگاه فرمان الهی وتجلی جمال پروردگاراست. قربانی، نماد به زمین ریختن خون شیاطین درونی و بیرونی است.

بگذر از فرزند و جان و مال خویش

تا خلیل اللّه ِ دورانت کنند

سَر بِنه بر کف، برو در کوی دوست

تا چو اسماعیل، قربانت کنند

مجله اینترنتی شال و روسری میس اسمارت فرا رسیدن عید سعید قربان عید ایثار،روز تجلی کمال دلدادگی بندگان مخلص حق تعالی ، روز مغفرت و رحمت طاعت و بندگی خداوند را به تمامی مسلمانان جهان تبریک و تهنیت عرض می نماید .