تعبیر خواب روسری و چارقد چیست ؟ تعبیر خواب روسری و چارقد کثیف و کهنه چیست ؟ معبرین غربی  تعبییر خواب روسری و شال را چگونه شرح داده اند ؟ تعبیر خواب روسری گران بها چیست ؟  تعبیر خواب گم شدن روسری چیست ؟ تعبیر خواب روسری رنگی چیست ؟

 

همه ما تقريبا يک ‌سوم ازطول زندگی خود را در خواب به‌سر مي‌بريم. پژوهشگران دريافته‌اند که افراد معمولاً هر شب چندین بار خواب مى‌بينند که هر کدام بین پنج تا بیست دقيقه طول مى‌کشد. بنابراين، افراد با طول عمر معمولی به طور متوسط شش سال را صرف خواب ديدن مى‌کنند. تعبیر خواب هایی که می بینیم گاهی می تواند نشان دهنده حالات روحی و روانی باشد و گاهی مربوط به اتفاقاتی می باشد که در طول روز برایمان اتفاق افتاده است. تفسیر و تعبیر خواب می تواند بینش ما را به ناخوداگاهمان بگشاید و وضعیت احساسی ترس ها و تجربیاتمان را برای ما مشهود سازد.

مجله اینترنتی شال و روسری میس اسمارت در این مقاله به تعبیر خواب روسری و شال می پردازد.

دیدن روسری و پوشش هایی مانند آن ( شال ، دستمال سر و...) در خواب برای خانوم ها نشانه شرم وحیا و برای آقایان بیانگر خفت و خواری است .

لازم به ذکر است که تعبیر خواب روسری معبرین غربی با معبرین اسلامی متفاوت می باشد زیرا در دین مبین اسلام حجاب واجب می باشد و دیدن خواب روسری در کشورای اسلامی از جمله ایران مرسوم تر از کشورهای غربی است. 

 

تعبیر خواب روسری و چارقد از دیدگاه  منوچهر مطیعی :

روسری و چارقد معرف شرم و حیا و استکناف و خویشتن داری بیننده خواب است. این خواب را معمولاً زنان می‌بینند و مردان به ندرت اتفاق می‌افتد که در خواب روسری مشاهده کنند مگر این که در ارتباط با یک زن باشد یا در نتیجه جایی از خواب چارقد و روسری به یک زن برسد. مشاهده روسری در خواب برای مردان خفت است و سبکی و بی مقداری نزد مردم است و چنان چه مردی در خواب ببیند که روسری یا شال خریده موردی پیش می‌آید که سبک می‌شود و به شخصیت او اهانت می‌شود و از این بدتر وقتی است که بیننده خواب ببیند روسری به سر کرده است.

 

تعبیر خواب روسری و چارقد کثیف و کهنه از دیدگاه  منوچهر مطیعی :

چنان چه خانم بیننده خواب ببیند چار قد کثیف و پاره ای دارد در محیط خانواده غمین و افسرده می‌شود و اندوهی برای او می‌رسد. چار قد بیننده خواب اگر بزرگ و بی قواره باشد در محیط خانواده گرفتار نابسامانی و پریشانی می‌شود و بین زن و شوهر اختلاف پدید می‌آید که به اختلاف سلیقه منوط است. اگر کسی چار قد شما را گرفت مورد اهانت قرار می‌گیرید بخصوص اگر چار قد شما را بکشد و به زور بگیرد. چنان چه کسی چار قد شما را پاره کرد برای شما آبرو ریزی به وجود می‌آورد و لطمه شدید می زند.

 

تعبیر خواب روسری و مقنعه از دیدگاه ابن سیرین :

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب مقعنه برای زن شوهر و برای مرد، زن می‌باشد.

 

تعبیر خواب روسری و مقنعه از دیدگاه ابراهیم کرمانی :

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر زنی در خوابش هر نوع مقنعه‌ای ببیند، تعبیرش به شوهر او مربوط می‌شود، ولی اگر شوهر نداشته باشد او را شوهر می‌دهند.

 

تعبیر خواب روسری از دیدگاه امام صادق (ع) :

امام صادق (ع) می‌فرمایند:

زن

کنیزک

خدمتکار

سود و منفعت از طرف زن‌ها

 

 

تعبیر خواب روسری رنگی از دیدگاه جابر مغربی :

تعبیر خواب روسری سفید . تعبیر خواب روسری سبز . تعبیر خواب روسری قرمز . تعبیر خواب روسری مشکی . تعبیر خواب روسری زرد

 

جابر مغربی می‌گوید: اگر زنی در خواب ببیند که روسری سبز یا سفید بر سر دارد شوهرش دیندار است، ‌‌‌‌‌ ولی اگر سرخ بود، شوهرش اهل عیش و طرب و خوش‌گذرانی است،‌‌‌‌‌ یا اگر سیاه باشد شوهرش اندوهگین می‌باشد،‌‌‌‌‌ و اگر کبود بود تعبیرش مصیبت است،‌‌‌‌‌ یا چنانچه زرد باشد، تعبیرش بیماری می‌باشد.

 

تعبیر خواب روسری سوخته از  دیدگاه ابن سیرین :

ابن سیرین می‌گوید: اگر زنی در خواب ببیند که قسمتی ازروسری اش سوخته است، یـعـنـی شوهرش از حاکم و فرمانروا (در تعابیر امروزی حاکم نماد شخصی است که نسبت به احساس ضعف می‌کنیم) دچار ترس و دلهره خواهد شد.

 

تعبیر خواب گم شدن روسری :

گم شدن روسری ، مقنعه ، چادر و یا حجاب در خواب یعنی به دلیل آن که فرد وارد محیط ارتباطی جدید شده گرفتار احساس فقدان شود. مانند این است که ناگهان شما را از پشت میز بلند کنند و مسئولیت اجرایی دهند. طبیعی است که آدمی که سرو کارش با میز و پرونده و تعداد انگشت شماری آدم بوده با قرار گرفتن در موقعیت جدید دچار استرس خواهد شد.

 

تعبیر خواب افتادن روسری از روی سر از دیدگاه ابن سیرین :

محمد بن سیرین گوید: اگر زنی در خواب ببیند که روسری از سرش افتاده است از شوهرش جدا می‌شود.

 

تعبیر خواب روسری و شال (معبرین غربی) :

دیدن روسری در خواب اشاره به زنی دوست داشتنی و متعهد برای رسیدن به هدف دارد.

روسری در خواب بیانگر زنی است که راه درست را به شما نشان می‌دهد در زمانی که شما در حال گرفتن تصمیم اشتباهی هستید.

اگر روسری دیده شده در خواب به رنگ قرمز باشد تعبیر خوشحالی به همراه دارد و اگر سبز باشد بیانگر صلح است و اگر رنگ مورد علاقه شما باشد نشانه پیشرفت در کاری است که شما از شروع آن هراس و ترس دارید.

اگر شما در خواب روسری به سر دارید نشانه دوستی با مردم است.

 

تعبیر خواب روسری از دیدگاه آنلی بیتون:

تعبیر خواب روسری گرانبها :

دیدن روسری گرانبها در خواب ، نشانه آن است که در آینده مشهور و موفق می شوید .

تعبیر خواب روسری کهنه و مندرس :

دیدن روسری کهنه و بی بها در خواب ، علامت آن است که به ناچار ثروت خود را به دیگران می دهید .

 

اگر دختری خواب ببیند روسری بر سر می‌کند، علامت آن است که می‌کوشد مردی را از انجام وظیفه و کار اصلی‌اش باز دارد.

دیدن روسری گرانبها در خواب، نشانه آن است که در آینده مشهور و موفق می‌شوید.

 

مجله اینترنی شال و روسری میس اسمارت از اینکه با مقاله تعبیر خواب روسری با ما همراه بودید بسیار سپاسگزار است . لازم به ذکر است جهت خرید شال و روسری به صورت عمده و خرید شال و روسری به صورت تکی می توانید به سایت رسمی شال و روسری میس اسمارت مراجعه نمایید .

 

رونوشت : میس اسمارت